Hvordan bli bussjåfør

For å bli sjåfør på buss (og tung bil) er det et utvidet helsekrav i forhold til personbil. Som bussjåfør må du også kvalifisere til å få utstedt bevis for persontransport mot vederlag (dette kalles oftest kjøreseddel).

For alle yrkessjåfører har det kommet et nytt krav om yrkesførerbevis og fornying av dette hvert 5. år (i henhold til EU-direktiv fra 10.09 2008). Noen grupper får overgangsregler for forenklet opplæring, og dette er beskrevet nedenfor.

Hvis du er voksen og vil bli bussjåfør, kan du få støtte fra Lånekassen. Les mer her.

Student

Lærling og videregående skole

  • VG1 – Service og samferdsel (1 år) eller VG1 Teknikk og industriell produksjon
  • VG2 – Transport- og logistikk (1 år)
  • VG3 – Praksis (2 år) Lærekontrakt med bussbedrift.

Etter endt utdanning får du førerkort kl. D og DE , og yrkessjåførbevis som gir status som fagarbeider som yrkessjåfør. Denne opplæringen kan starte etter endt grunnskole.

Lærlinger og lærekandidater i Yrkessjåførfaget starter som regel læretiden med førerkortopplæring ved landslinjer eller på en videregående skole. Her får de opplæring til førerkort D og DE og opplæring som bl.a. sikrer deg kompetanse for å oppnå yrkessjåførbevis.

Når du tegner en lærekontrakt i en bussbedrift får du ca 136 000,- i lønn 1. lærlingeåret, og deretter ca 203 000,- i lønn 2. læreår.

Er du interessert i lærekontrakt, ta direkte kontakt med en av bedriftene som du finner her eller ta kontakt med et opplæringskontor.

Sjåfør med førerkort klasse B

Personer over 21 år med førerkort klasse B

Først må du ta førerkort klasse D (buss) på trafikkskole. Deretter må du ta ordinær opplæring for å oppnå yrkessjåførbevis.

Kan tas som intensivkurs over ca. 5 uker = 140 timers undervisning, eller opplæring over 280 timer som fordeles over maksimalt 12 måneder.

Fra august 2018 kan du søke om støtte fra Lånekassen. Du kan få basisstøtte til utdanning ved godkjente trafikkskoler og få lån til skolepenger. Se forskriften eller kontakt Lånekassen.

Sjåfør i andre yrker

Personer i andre yrker med utvidet førerkort

Personer med førerkort kl D (buss) utstedt før 10.09.2008:

  • Kan ha stilling som bussjåfør. Du må ta etterutdanning for å få beholde yrkessjåførbeviset. Dato for når du skal ha fullført etterutdanning er knyttet til utløpsdato av førerkortet. Du må fullført må ha etterutdanning innen utløpet av 2015. Deretter hvert 5. år.
  • Mange busselskapene gir etterutdanning til bussjåfører. Er du ansatt i busselskapet får du lønn under etterutdanning.
Personer med førerkort klasse D (buss) som utstedes etter 10.09.2008:

Du må ta yrkessjåførbevis – ordinær opplæring som kan gjøres med:
Intensivkurs over ca. 5 uker = 140 timers undervisning, eller opplæring over 280 timer som fordeles over maksimalt 12 måneder.
Personer med følgende førerkort utstedt før 10.09.2008:
Klasse C1 (lastebil inntil 7,5t), klasse C (stor lastebil), klasse CE (vogntog).

  • Først må du ta førerkort klasse D (buss) på trafikkskole.
  • Deretter kan du ta stilling som bussjåfør ved å ta et 35 timers kurs i personbefordring får å få yrkessjåførkompetanse for buss.
Personer som har yrkessjåførkompetanse utstedt etter 10.9.2008:
Klasse C1 (lastebil inntil 7,5t), klasse C (stor lastebil), klasse CE (vogntog)

  • Er yrkessjåførbeviset tatt ut i forbindelse med C1 eller C/CE (gods) kreves tilleggsutdannelse for personbefordring (35t).
  • Enkelt busselskapene kan være villig til drøfte å dekke denne tilleggsutdanningen dersom man binder seg til å arbeide i bedriften i noen år. Ta direkte kontakt med en av bedriftene som du finner her.