Spørsmål og svar


Spørsmål

Hva tjener en bussjåfør?

Svar

En bussjåfør som jobber fulltid kan regne med å tjene 350 000 kr inkludert ulike tillegg. Jobber du en del overtid vil lønnen fort passere 400 000 kr.

Spørsmål

Mister jeg jobben om andre busselskaper overtar rutene etter et anbud?

Svar

Nei, da skal du være riktig uheldig. Dessuten er det nå kommet en lov som sikrer bussjåførene rett til ny jobb i selskapet som vinner anbudet. Tror ikke du skal bekymre deg for jobben din dersom du er bussjåfør. Har du valgt å bli bussjåfør, er det nok bruk for deg fram til pensjonsalder pluss litt til.

Spørsmål

Hvorfor sier dere at bussbransjen må ha 1500-2000 nye bussjåfører når kamerat av meg med buss-sertifikat ikke får jobb?

Svar

Hvor mange bussjåfører man trenger i det enkelte selskap rundt om kring i landet varierer, men er man villig til å flytte på seg er det nok mulig å få jobb. Grunnen til at vi trenger så mange bussjåfører er at vi har mange kollegaer som går av pensjon eller slutter i bransjen av andre årsaker. For å unngå at bransjen blir helt avhengig av å rekruttere fra utlandet må vi ha mange nye sjåfører.

Spørsmål

Jeg tok førerkort for buss i forsvaret, men har brukt det lite. Jeg vil nå søke jobb som bussjåfør, hva må jeg gjøre?

Svar

Det første du må sjekke er utløpsdatoen på førerkortet. Er det gått ut eller går ut i 2011 må du gjennomføre en etterutdanning for å få et yrkessjåførbevis. Busselskapene sikrer koordinering av slik etterutdanning for sine sjåfører. Det enkleste er å ta kontakt med det nærmeste bussselskap. De vil kunne gi deg råd om hva du skal gjøre og er du heldig har du jobb også.

Spørsmål

Jeg kjørt vogntog i snart 10 år, men vil nå ha en jobb nærmere der jeg bor, hvordan kan jeg få bussertifikat?

Svar

Jeg går ut fra at du har sertifikat klasse CE (vogntog). Da må du først må du ta sertifikat klasse D (buss) på trafikkskole. Deretter kan du få stilling som bussjåfør ved å ta etterutdanning for å få yrkessjåførbevis. Dato for når du må ha fullført etterutdanning er knyttet til utløpsdato av førerkortet. De første dette gjelder må ha gjennomført etterutdanning innen utløpet av 2011, mens de siste må ha gjennomført innen 2015. Det enkleste er å ta kontakt med det nærmeste bussselskap. De vil kunne gi deg råd om hva du skal gjøre, og er du heldig har du jobb også.

Spørsmål

Hvilke arbeidstidsordninger kommer jeg inn på?

Svar

Sjåførstilling tilsier variabel arbeidstid med den fleksibilitet som ligger i å kunne jobbe på ulike tider av døgnet. Som nyansatt går du inn i turnus-system og blir tildelt ledig skift. Det er etablert fast fridags- og helgedagsmønster som gir forutsigbarhet for når du skal jobbe og når du har fri.

Spørsmål

Hviken type kjøring får jeg - kan jeg velge mellom by, distrikt, tur/ekspresskjøring?

Svar

I all hovedsak rekrutteres det til ordinær rutekjøring i aktuelt område.

Spørsmål

Hvilken lønn og betingelser får jeg?

Svar

Lønn følger av tariff (bussbransjeavtalen). Det gis ubekvemstillegg på ulike tider av døgnet som kommer i tillegg til grunnlønn. Du kan fra første dag påvirke din lønn ved å gjennomføre spesialtilpassede kompetansemoduler for bransjen. Selskapene har ellers gode pensjons- og forsikringsordninger, bedriftshelsetjeneste og ulike velferdstilbud.

Spørsmål

Hva får jeg av internopplæring ift bussmateriell, ruter og billettering m.v.?

Svar

Det blir gitt god internopplæring (med lønn). Du skal føle deg trygg før du skal ivareta ivareta selvstendige vakter.

Finner du ikke svar på det du leter etter?

Send oss ditt spørsmål til post@transport.no